Gehoorbeschermers

flexibele gehoorbeschermers2Er is een aantal varianten gehoorbeschermers. Zo zijn er de kappen, pluggen en otoplastieken.
De kappen gaan over het gehele oor en sluiten goed af. De pluggen zijn universeel, gaan in de gehoorgang en zijn meestal goedkoop. Otoplastieken zijn op maat gemaakte gehoorbeschermers, die in de gehoorgang worden aangebracht. Zij hebben een hoog draagcomfort.
AlexLab is gespecialiseerd in het maken van otoplastieken.

De voordelen ten opzichte van andere gehoorbeschermers zijn :

 • hoge beschermzekerheid, plaatsing is maar op één manier mogelijk
 • maximaal draagcomfort
 • geen druk en gewicht op het hoofd
 • geen extra warmteontwikkeling of transpiratie
 • makkelijk mee te nemen
 • combinatiemogelijkheden met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (helmen, brillen)
 • groot assortiment aan filters waarmee een goede afstemming op het lawaainiveau mogelijk is
 • richting horen blijft beter in tact (spraakverstaanbaarheid)
 • ventilatie van de gehoorgang dankzij open verbinding met de buitenlucht


Er is een aantal variaties in otoplastieken. Zo worden ze uitgevoerd met of zonder aanpak en vervaardigd van hard of zacht materiaal. De keuze, die hierin gemaakt wordt, is afhankelijk van in welke situatie de gehoorbeschermers (otoplastieken) gedragen worden.

Wanneer draag je gehoorbescherming?
De duur van het verblijf in een lawaaiomgeving van 80 dB (A) is maximaal 8 uur per dag. Dit wordt nog als veilig beschouwd. Als het geluidsniveau met 3 dB (A) stijgt naar 83 dB (A) dan halveert de duur. Dat wil zeggen, dat je zonder risico nog maar vier uur per dag in die omgeving kunt blijven zonder gehoorschade op te lopen.  Bij iedere toename van 3 dB (A) halveert de tijd dat je in die lawaaiomgeving kunt zijn zonder het dragen van gehoorbescherming.

Een voorbeeld:
Een motorrijder rijdt op de snelweg. Het lawaainiveau kan onder de helm makkelijk oplopen tot 95 dB (A). Als de motorrijder geen gehoorbeschadiging wil oplopen kan hij maximaal 15 minuten rijden, zonder gebruik te maken van gehoorbescherming.

Bedraagt het equivalentniveau meer dan:
80 dB (A) dan moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
85 dB (A) dan is de werknemer verplicht deze gehoorbeschermingsmiddelen daadwerkelijk te dragen.
Is er kans op impulslawaai met een niveau van 120 dB (A) of hoger, dan dient men altijd gehoorbescherming te dragen ongeacht de duur of hoe vaak dat kan voor komen.

Verplichtingen werkgever:

 • aan de werknemers voorlichting en onderricht geven, over de gevolgen en risico’s van de geluidsbelasting
 • de werknemer minimaal een keer per jaar in de gelegenheid stellen een audiometrisch onderzoek te laten ondergaan (dit gebeurt bij een audiciën)
 • de werknemer in staat stellen om een oordeel te kunnen vellen over de verschillende gehoorbeschermers, bv. als het gaat om het draagcomfort

Accessoires gehoorbeschermers:

Deze bestaan uit :

 • een reinigingssetje (inhoud korfje, bruistabletten en een blaasbalkje)
 • koordje
 • serumepennetje
 • kledingclip
 • etui

[terug naar producten]